Examens

Examens. De belangrijkste toetsen van het schooljaar. Deze toetsen besluiten of je over mag gaan naar het voortgezet onderwijs of dat je het nog een jaartje op de middelbare school moet gaan proberen.

Hoe werk het met het overgaan ?

In de schoolexamen-week bouw je je eindcijfer voor je vakken op. Je laatste jaar bestaat niet alleen uit je eindexamen. Door het jaar heen krijg je ook nog andere toetsen. De ene school doet dat in de vorm van 3 SE-weken (schoolexamenweken) , de andere school verspreid de toetsen door het hele jaar. Van alle cijfers die je in je laatste jaar haalt voor je vakken wordt voor elk vak een gemiddelde berekend. Dit gemiddelde telt voor 50% mee voor je eindcijfer. De andere helft wordt bepaald door het behaalde cijfer op je eindexamen.

Data examens 

Zoals eerder verteld zijn de tijden van de tussentijdse toetsen (SE’s) verschillend per school/niveau. De eindexamens¬†van 2019 beginnen 9 mei met filosofie voor de have en eindigen 23 mei Arabisch voor het VWO.

Close-up of Hands