Leraren Opleiding

Een lerarenopleiding is vanzelfsprekend een opleiding die studenten voorbereid die leraar willen worden. Om leraar te kunnen worden moet je een diploma hebben gehaald op de PABO (HBO). Maar wat kan je nou precies met die opleiding ?

Deze opleiding is er om studenten op te leiden tot leraar op een basis- of middelbare school. Ook binnen de lerarengroep heb je bepaalde graderingen. Met een tweedegraads onderwijs bevoegdheid mag je lesgeven aan :

  • VMBO
  • Onderbouw HAVO
  • Onderbouw VWO
  • Praktijkonderwijs

Ook is het toegestaan om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs. Als je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid heb mag je lesgeven op de volgende afdelingen :

  • Bovenbouw HAVO
  • Bovenbouw VWO

Ook is er de optie om als gastdocent les te geven, maar dit mag maar 4 lesuren per week.

Woman Writing on Dry-erase Board
Oefenenvoorschool