Onderwijs

In het onderwijs worden kennis en vaardigheden overgebracht door mensen die daarvoor zijn opgeleid. De vaardigheden van de leerlingen die het onderwijs volgen worden tussentijds getoetst in de vorm van schriftelijke of vocale toetsen.

Opleidingen en Leerplicht

Op het voortgezet onderwijs heb je verschillende opleidingsniveaus. Dat zijn de volgende niveaus.

– Praktijk
– VMBO (Leerwegondersteunend onderwijs)
– HAVO
– VWO (Atheneum, Gymnasium)

Sinds 1900 is er een leerplichtwet. Dit houd in dat je vanaf je 5de verjaardag verplicht bent om naar school te gaan. Deze leerplicht geld vanaf je 16de jaar nog maar gedeeltelijk en deze verplichting eindigt op het begin van je 18e levensjaar. Dit houd in dat de leerling een MBO niveau 2 (of hoger) diploma moet halen om niet meer leerplichtig te zijn. Leerlingen van 19 tot 23 jaar zijn kwalificatieplichtig. Dit houd in dat de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt verplicht is zich in te spannen om deze leerling minstens een MBO niveau 2 diploma te laten behalen.

Close-up of Woman Working